+ 374 10 24 16 42
Nov 14, 2017 transproject 0 comments
Լաբորատորիա

Լաբորատոր հետազոտություններ Տրանսփրոջեքթ ՓԲԸ-ն պատասխանատու է նաև ջրի, հողի, շինարարական և այլ թափոնների և օդի լաբորատոր անալիզների իրականացման։ Ժամանակակից տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս մեզ ոչ միայն լուծել ցանկացած տիպի խնդիր այլ նաև իրականացնել հիմնական գիտական հետզոտություններ։

Read More
Nov 10, 2017 transproject 0 comments
Տեխնիկական աջակցության

Նախագծում Տեխնիկական աջակցության բաժանմունքը ունի 2 ճյուղ, որոնցից յուրաքանչյուրը իրականացնում է տարբեր նախագծերի համակարգչային դիզայն։ Բաժանմունքի անձնակազմակը բաղկացած է երիտասարդ և փորձառու մասնագետներից, ովքեր ունեն գերազանց համակարգչային հմտություններ։ Այս բաժանմունքի մասնագետներին ԲՈՒՀ-ը ավարտելուց հետո կմիանան ապագա ինժեներներները՝ զարգացնելու իրենց հմտությունները տաբեր ծրագրերի իրականացման միջոցով։ Գրաֆիկական ձևավորում Բաժանմունքը բարելավում է կազմակերպության այլ բաժանմունքների կողմից մատուցվող ծառայությունների […]

Read More
Nov 10, 2017 transproject 0 comments
Կառուցապատման աշխատանքների վերահսկողություն

Կառուցապատման աշխատանքների վերահսկողություն Կառուցապատման աշխատանքների որակի վերահսկման մեր մասնագետները իրականացնում են մի շարք վերահսկման աշխատանքներ վերը նշված բնագավառներում։   Կառուցապատման աշխատանքների ղեկավարում Այս բաժանմունքի հիմնական նպատակն է նվազեցնել կառուցապատման համար նախատեսված ծախսերը, ժամանակահատվածը, բարձրացնել աշխատանքների որակը և անվտանգությունը և կանխել ծրագրի շահառուների միջև թյուրիմացությունները։ Այն նաև օգնում է աշխատողին իրականացնել նախագծի օպտիմալ և հետևողական ղեկավարում։ […]

Read More
Nov 10, 2017 transproject 0 comments
Ջրամատակարարում

Ջրամատակարարում և հիդրոլոգիական հետազոտություններ Ջրամատակարարում և հիդրոլոգիական հետազոտությունների բաժանմունքը Տրանսփրոջեքթ ՓԲԸ-ի անբաժանելի մասն  կազմում։ Այս բաժանմունքի մասնագետները ապահովում են կառույցում տարբեր հիդրոլոգիական և ջրամատակարարման հարմարությունների նախագծումը։

Read More
Nov 10, 2017 transproject 0 comments
Էլեկտրաէնէրգիա

Էլեկտրաէնէրգիա Էլեկտրաէներգիայի բաժանմունքը պատասխանատու է պլանավորման, բյուջեի նախագծման և իրականացման համար։ Բացի այդ, նաև պատասխանատու է տարբեր բաժանմունքների կոորդինացնման համար և ուղղություն է ցույց  տալիս մյուս աշխատակիցներին։ Այն ապահվում է անհրաժեշտ կապերը էլեկտրաէներգիայի մատակարարների և սպառողների՝ գնողների և էլեկտրաէներգիան օգտագործողների միջև։ Այս գործունեությունը իրականացնելու համար բաժանմունքը անընդհատ վերահսկում է էներգիայի մատակարարման սարքերի աշխատանքը և վերակառուցում […]

Read More
Nov 10, 2017 transproject 0 comments
Ճարտարապետություն և Քաղաքաշինություն

Ճարտարապետություն Օգտվելով միջազգային նախագծման փորձից Տրանսփրոջեքթ ՓԲԸ-ն առաջարկում է իր հաճախորդներին նորարարական նախագծային լուծումներ, որոնք և՛ կիրառելի են, և՛ ոգեշնչող։ Այս ամենի ապացույցն է  բարձրապրոֆիլ նախագծերի կազմակերպումը, որոնք իրենցից ներկայացնում են հյուրընկալության, կրթության և գիտության համադրություն։   Քաղաքաշինություն Մեր քաղաքաշինության բաժանմունքը ձգտում է բարելավել մեր և հետագա սերունդների կյանքի որակը  և՛ տեղական, և՛ համաշխարհային մակարդակով […]

Read More
Nov 10, 2017 transproject 0 comments
Հետազոտում

Հետազոտում և գեոդեզիա Տարածքների հետազոտության և գեոդեզիայի բաժանմունքը օգտագործում է նորարարական մեթոդներ չափման աշխատանքներում, ինչպես նաև առաջարկում է ծառայությունների լայն ցանկ տարածքների ավանդական հետազոտության բնագավառում։ Գեոդեզիայի բնագավառում այն կարևոր տեղ է հատկացնում գիտական հետազոտություններին և համագործակցություններին։ Երկրաբանական հետազոտություններ Երկրաբանական հետազոտությունների բաժանմունքի մասնագետները ուսումնասիրում են Հայաստանի լանդշաֆտը, նրա բնական պաշարները և նրան սպառնացող բնական աղետները։ Այսպիսվ […]

Read More
Nov 10, 2017 transproject 0 comments
Տրանսպորտ

Ճանապարհներ և մայրուղիներ Ճանապարհների և մայրուղիների բաժինը իրականացնում է հաճախորդակենտրոն ինժեներական ծառայություններ՝ միևնույն ժամանակ պահպանելով բնապահպանական նորմերը և հարմարավետությունը հաճախորդների համար։ Բաժինը իրականացնում է բարձր որակի ինժեներական աշխատանքներ պլանավորման, նախագծման, կառուցման նախագծերի իրականացման և ճանապարհների պահպանության բնագավառներում՝ ներառյալ քաղաքային, տարածաշրջանային և ազգային նշանակության մայրուղիները։   Երկաթուղիներ Երկաթուղային բաժանմունքը պատասխանատու է Հայաստանի երկաթգծի մի շարք կարևոր […]

Read More