+ 374 10 24 16 42

Մեղրի-Կապան մայրուղու Կապան-Ծավ հատված

Nov 10, 2017 uncategorized

Հանձնարարություն: եղրի-Կապան մայրուղու Կապան-Ծավ հատվածՄի կառուցապատման նախագծման և ծախսերի գնահատման աշխատանքների իրականացում։

Երկիր: Հայաստան

Գտնվելու վայրը: Կապան-Ծավ

Պատվիրատու: Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն

Աշխատանքի տևողություն: 1 ամիս

 

Ծրագրի նկարագրություն

Մեղր- Կապան մայրուղու վերականգնում և Կապան-Ծավ նոր ավտոճանապարհի կառուցապատում։ Վերականգնված և կառուցապատված ճանապարհի երկարությունը 32 կմ։

Իրականացված գործողություններ

Նախկինում կատարված հետազոտությունների վերանայում, այլընտրանքային տարբերակների ուսումնասիրություն, տարածքի հետազոտություն և քարտեզագրություն, գեոլոգիական և հիդրոգեոլոգիական խնդիրների հայտնաբերում, կլիմայական և հիդրոլոգիական հետազոտություն, հատակագծի նախագծում, երթևեկության ծավալի ուսումնասիրություն, գեոտեխնիկա, հողաշտկում, մայթերի նախագծում, դրենաժավորում, կառուցվածք և հիմք, կառուցապատման ժամանակ երթևեկության խախտումների շտկում, երթևեկության և ճանապարհային նշանների, ուղեկցող միջոցների և արգելքների նախագծում, բնապահպանական ազդեցությունների կանխատեսում, ուղղիչ չափումների և մոնիթորինգի իրականացում, լանդշաֆտի նախագծում, շինարարական աշխատանքներում ընդգրկված կողմերի հետ աշխատանքների համակարգում, տարածքի հետազոտություն, տարածքում առկա օբյեկտների տեղափոխություն, աշխատանքային գրաֆիկի կազմում, ֆինանսական հաշվառում, աշխատողների առողջության, անվտանգության և աշխատանքները սկսելու պլանի մշակում։