+ 374 10 24 16 42

Կազմակերպություն

Կազմակերպությունում աշխատում են 40 և ավելի տարվա փորձառությամբ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Կազմակերպության բյուջեն և աշխատողների թիվը յուրաքանչյուր տարի ավելի աճում է։ Տրանսփրոջեքթ ՓԲԸ-ն լիցենզավորված նախագծման և շինարարական կազմակերպություն է՝ համալրված ճարտարապետական նախագծման և շինարարության բնագավառի հմուտ մասնագետներով։ Մենք փորձում ենք քայլել ժամանակին համահունչ։

Վարչական բաժին

Վարչական բաժին

Ստրատեգիական պլանավորում և համակարգում
Ընդհանուր հարցեր և մարդկային ռեսուրսներ
Ֆինանսներ և հաշվապահություն

Տրանսպորտ

Տրանսպորտ

Ճանապարհներ և մայրուղիներ
Երկաթուղիներ
Քաղաքացիական կառույցներ
Թունելներ, ստորգետնյա անցումներ և մետրոպոլիտեն
Տրանսպորտի համակարգում

Հետազոտություն

Հետազոտություն

Հետազոտում և գեոդեզիա
Երկրաբանական հետազոտություններ

Ճարտարապետություն և քաղաքացիական շինարարություն

Ճարտարապետություն և քաղաքացիական շինարարություն

Ճարտարապետություն
Քաղաքաշինություն
Արտաքին և ներքին դիզայն

Էլեկտրաէնէրգիա

Էլեկտրաէնէրգիա

Էլեկտրականություն
Հաղորդակցում և կապ

Կառուցապատում

Կառուցապատում

Կառուցապատման աշխատանքների վերահսկողություն
Կառուցապատման աշխատանքների ղեկավարում

Ջրամատակարարում

Ջրամատակարարում

Ջրամատակարարում
Հիդրոլոգիական հետազոտություններ

Տեխնիկական աջակցություն

Տեխնիկական աջակցություն

Նախագծում
Գրաֆիկական ձևավորում

Լաբորատորիա

Լաբորատորիա

Լաբորատոր անալիզներ

Անհրաժեշտ են բարձրորակ ծառայություննե՞ր

Մեր գործընկերները

Հիմնական hաճախորդներ, համագործակցող ընկերություններ եւ կազմակերպություններ
 • World Bank
 • EBRD
 • Asian Development Bank
 • Trademeco
 • Eurostudios
 • Sambo
 • Systra
 • COWI
 • Scott Wilson
 • South Caucasus Railway
 • Yerevan Muncicipality
 • Kamurjshin CJSC