+ 374 10 24 16 42

 Հայաստանի – Վրաստանի սահմանին նոր ճանապարհի նախագծում

Nov 10, 2017 uncategorized

ՀանձնարարությունՀայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի հանրապետության սահմանին նոր ճանապարհի նախագծում

Երկիր: Հայաստան

Գտնվելու վայրը: Հայաստանի Հանրապետոթյան սահման

Պատվիրատու: Պետական անվտանգության կոմիտե

Աշխատանքի տևողություն: 7 ամիս

 

Ծրագրի նկարագրություն

Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի հանրապետության սահմանին նոր ճանապարհի նախագծում՝ 40 կմ երկարությամբ։ Կառուցվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգության համար։

Իրականացված գործողություններ

Նախկինում կատարված հետազոտությունների վերանայում, այլընտրանքային տարբերակների ուսումնասիրություն, տարածքի հետազոտություն և քարտեզագրություն, գեոլոգիական և հիդրոգեոլոգիական խնդիրների հայտնաբերում, կլիմայական և հիդրոլոգիական հետազոտություն, հատակագծի նախագծում, երթևեկության ծավալի ուսումնասիրություն, գեոտեխնիկա, հողաշտկում, մայթերի նախագծում, դրենաժավորում, կառուցվածք և հիմք, կառուցապատման ժամանակ երթևեկության խախտումների շտկում, երթևեկության և ճանապարհային նշանների, ուղեկցող միջոցների և արգելքների նախագծում, բնապահպանական ազդեցությունների կանխատեսում, ուղղիչ չափումների և մոնիթորինգի իրականացում, լանդշաֆտի նախագծում, շինարարական աշխատանքներում ընդգրկված կողմերի հետ աշխատանքների համակարգում, տարածքի հետազոտություն, տարածքում առկա օբյեկտների տեղափոխություն, աշխատանքային գրաֆիկի կազմում, ֆինանսական հաշվառում, աշխատողների առողջության, անվտանգության և աշխատանքները սկսելու պլանի մշակում։