+ 374 10 24 16 42

Լաբորատորիա

Լաբորատոր հետազոտություններ

Տրանսփրոջեքթ ՓԲԸ-ն պատասխանատու է նաև ջրի, հողի, շինարարական և այլ թափոնների և օդի լաբորատոր անալիզների իրականացման։ Ժամանակակից տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս մեզ ոչ միայն լուծել ցանկացած տիպի խնդիր այլ նաև իրականացնել հիմնական գիտական հետզոտություններ։

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.