+ 374 10 24 16 42

Էլեկտրաէնէրգիա

Էլեկտրաէնէրգիա

Էլեկտրաէներգիայի բաժանմունքը պատասխանատու է պլանավորման, բյուջեի նախագծման և իրականացման համար։ Բացի այդ, նաև պատասխանատու է տարբեր բաժանմունքների կոորդինացնման համար և ուղղություն է ցույց  տալիս մյուս աշխատակիցներին։

Այն ապահվում է անհրաժեշտ կապերը էլեկտրաէներգիայի մատակարարների և սպառողների՝ գնողների և էլեկտրաէներգիան օգտագործողների միջև։ Այս գործունեությունը իրականացնելու համար բաժանմունքը անընդհատ վերահսկում է էներգիայի մատակարարման սարքերի աշխատանքը և վերակառուցում դրանք։

 

Հաղորդակցություն և կապ

Հաղորդակցության և կապի բաժանմունքը պատասխանատու է երկաթգծերի, ճանապարհների, թունելների հաղորդակցման ուղիների նախագծման համար։ Այս բաժանմունքը կահավորված է նորագույն սարքավորումներով ։ Մեր մասնագետները ունեն բարձր որակավորում այս բնագավառի նախագծման աշխատանքների իրականացման, ազդանշանային տուփերի տեղադրման համար։ Վեջինիս օրինակ են երկաթգծերի վրա տեղադրվող կենտրոնական ազդանշանային տուփերը։

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.