+ 374 10 24 16 42

Հետազոտում

Հետազոտում և գեոդեզիա

Տարածքների հետազոտության և գեոդեզիայի բաժանմունքը օգտագործում է նորարարական մեթոդներ չափման աշխատանքներում, ինչպես նաև առաջարկում է ծառայությունների լայն ցանկ տարածքների ավանդական հետազոտության բնագավառում։ Գեոդեզիայի բնագավառում այն կարևոր տեղ է հատկացնում գիտական հետազոտություններին և համագործակցություններին։

Երկրաբանական հետազոտություններ

Երկրաբանական հետազոտությունների բաժանմունքի մասնագետները ուսումնասիրում են Հայաստանի լանդշաֆտը, նրա բնական պաշարները և նրան սպառնացող բնական աղետները։ Այսպիսվ նրանք փորձում են աջակցել Հայաստանի տնտեսական զարգացման գործընթացին և շրջակա միջավայրի պահպանմանը։ Մասնագետները նաև ստեղծում են հողատարածքների վրա եղած բնական և մարդու կողմից ստեղծված տարբեր երևույթների գրաֆիկական պատկերները, ինչպես օրինակ՝ զառիթափերը և բարձունքները, ջրային կառույցները, ճանապարհները, ցանկապատները։

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.